CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Obhajoby dizertačních prací oboru Chemie životního prostředí

Dne 2. dubna 2012 proběhly v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí obhajoby doktorských dizertačních prací v oboru Chemie životního prostředí. Studentka Kateřina Nováková zahájila obhajoby svou prací zaměřenou na výzkum biochemických mechanismů toxicity sinic a poté Martin Beníšek hovořil o výzkumu nových mechanismů toxicity významných organických kontaminantů životního prostředí, kterým se zabýval v rámci svého doktorského studia v Centru.

Obhajoby dizertačních prací oboru Chemie životního prostředí Obhajoby dizertačních prací oboru Chemie životního prostředí

Zpět