CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Obhajoby dizertačních prací oboru Chemie životního prostředí

Dne 27. června 2012 proběhlo v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí další kolo obhajob doktorských dizertačních prací v oboru Chemie životního prostředí. Student Petr Kukučka zahájil obhajoby svou prací zaměřenou na metody vzorkování a analytického stanovení nově sledovaných typů POPs v prostředí a poté seznámila Veronika Pašková komisi se svou dizertační prací na téma využití biochemických markerů v experimentální ekotoxikologii.

Obhajoby dizertačních prací oboru Chemie životního prostředí

Zpět