CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Obhajoby dizertačních prací studentek Centra pro výzkum toxických látek v prostředí

Dne 22.6.2010 se v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí uskutečnily obhajoby dizertačních prací studentek oboru Chemie životního prostředí Ing. Jitky Bečanové a Mgr. Radky Zounkové. Práce na téma separace a stanovení nitrotoluenů a účinků a rizik farmak v prostředí navázaly na první úspěšně obhájenou dizertační práci absolventky Centra pro výzkum toxických látek v prostředí Mgr. Kláry Kubošové, Ph.D. týkající se prediktivního modelování struktury biologických společenstev a environmentálních proměnných na základě referenčních dat.

Obhajoby dizertačních prací

 

Obhajoby dizertačních prací

 

Zpět