CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Obhajoby dizertačních prací studentů Centra pro výzkum toxických látek v prostředí

Dne 22.11.2010 bylo v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí úspěšně obhájeno pět dizertačních prací v oboru Chemie životního prostředí. Čtyři dizertační práce byly věnovány problematice eutrofizace vodního prostředí a sinicových toxinů a jedna práce byla čistě analytická. Dizertační práce studentky Mgr. Lucie Bláhové byla zaměřená na studium hladin sinicových toxinů ve vodním prostředí a souvisejícími ekologickými riziky. Specializované metody vzorkování a detekce vybraných toxinů sinic přednesl Mgr. Jiří Kohoutek. Bioakumulací a efekty sinic ve vodním prostředí se zabýval Mgr. Ondřej Adamovský. Stanovení ekotoxikologických metod pro management eutrofizace prezentoval Mgr. Daniel Jančula. Prezentace uzavřel Mgr. Michal Oravec, tématem jeho práce bylo stanovením organických polutantů v různých složkách prostředí.

Obhajoby dizertačních prací studentů Centra pro výzkum toxických látek v prostředíObhajoby dizertačních prací studentů Centra pro výzkum toxických látek v prostředí

Fotogalerie

Zpět