CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Obhajoby dizertačních prací v Centru

Dne 29. 9. 2011 se v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí konaly obhajoby dizertačních prací tří studentů prof. Damborského - výzkumný program Biosenzory a bioindikátory. Mgr. Koudelková obhajovala práci zabývající se izolací a konstrukcí biokatalyzátorů pro environmentální aplikace, Mgr. Brezovský hovořil o počítačovém modelování enzymů a obhajoby završila Mgr. Chovancová se svou prací zaměřenou na bioinformatickou analýzu a design halogenalkandehalogenáz.

Obhajoby dizertačních prací v Centru Obhajoby dizertačních prací v Centru Obhajoby dizertačních prací v Centru

Zpět