CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

On-line databázový systém vyvinutý ve spolupráci RECETOX a IBA MU byl doporučen pro sběr dat v rámci GMP

Ve dnech 10.–12. října 2012 se v Ženevě sešli členové Globální koordinační skupiny (GCG) a regionálních organizačních skupin (ROG) pro Globální monitorovací plán Stockholmské úmluvy (GMP), který je zaměřen na sledování perzistentních organických látek. Jednání se rovněž zúčastnili jako přizvaní experti zástupci Regionálního centra Stockhomské úmluvy pro střední a východní Evropu (součást RECETOX) a IBA MU.


Na programu jednání byla aktualizace metodického dokumentu pro GMP (Guidance on the Global Monitoring Plan for POPs), strategie pro zpracování a ukládání dat z GMP v elektronické podobě a plán implementace druhé kampaně sběru dat do GMP na úrovni jednotlivých regionů OSN, která proběhne v druhé polovině roku 2013.

Výzkumných pracovišť RECETOX a IBA MU se týkal především druhý uvedený bod, tedy metodika sběru dat z jednotlivých regionů v rámci druhé odběrové kampaně GMP. Vzhledem k nutnosti zajistit harmonizovaný a standardizovaný sběr dat jednání doporučilo, aby především regiony s omezenými kapacitami a nástroji pro tyto aktivity využily on-line databázový systém nabízený oběma instituty Masarykovy univerzity. Tento systém umožní snadný a rychlý sběr, zpracování, uložení a prezentaci dat. Regiony s dlouhodobými monitorovacími programy s definovaným systémem sběru dat a datovou strukturou využijí informace právě z těchto programů.

Doporučení z říjnového jednání bude schvalovat šesté zasedání Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, které se koná od 28. dubna do 11. května 2013 v Ženevě.

Další informace

 

Zpět