CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Ovzduší 2011

Ve dnech 4. - 6. dubna 2011 proběhl v hotelu Santon, v atraktivním prostředí brněnské přehrady, již desátý ročník tradiční česko-slovenské konference Ovzduší 2011. Konferenci, věnovanou problematice znečišťování ovzduší a jeho důsledkům, pořádalo Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí spolu s Českým hydrometeorologickým ústavem, Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, Českomoravským cementem a.s. a firmou TOCOEN, s.r.o. Celkem 126 účastníků konference absolvovalo maraton přednášek věnovaných problémům znečištění ovzduší různými typy polutantů v ČR a SR, zdrojům znečištění ovzduší, metodám jejich stanovení a problematice monitoringu, hodnocení vlivu znečištění ovzduší na abiotické a biotické složky prostředí a hodnocení rizik spojených se znečištěním ovzduší nejrůznějšími typy polutantů. Pozornost byla věnována také legislativním aspektům, mezinárodním úmluvám a jejich implementacím v obou zemích.

Odborný program byl doplněn společenským večerem. Cílem konference bylo přispět k výměně zkušeností a nových poznatků, k navázání nových kontaktů a vytvořit atmosféru pro vědecká, odborná i komerční setkání a přípravu společných projektů.

Ovzduší 2011 - stránka konfrence

Ovzduší 2011 Ovzduší 2011 Ovzduší 2011

Zpět