CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Ozonové odpoledne

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Národním centrem pro perzistentní organické látky uspořádaly vzdělávací přednáškové odpoledne u příležitosti 25.výročí podpisu Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu Ozonové odpoledne se uskutečnilo v úterý 23. října 2012 v prostorách Centra pro výzkum toxických látek v prostředí, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, (Kampus Bohunice, budova A29 - pavilon CETOCOEN, Kamenice 5, Brno).

Montrealský protokol zakazuje používání freonů a halonů – fluorovaných nebo fluorovaných a chlorovaných chemických látek, které ničí ozonovou vrstvu, což následně způsobuje zvýšení průniku ultrafialového záření až na povrch a zvýšení rizika pro všechny živé organismy. U člověka se zeslabení ozonové vrstvy projevuje zvýšeným výskytem rakoviny kůže.

Zajímavé přednášky přednesli zástupci Českého hydrometeorologického ústavu a vědci ze Solární a ozonové observatoře v Hradci Králové, kteří již od roku 1962 monitorují stav ozonové díry a nyní i prostřednictvím moderní stanice přímo v Antarktidě dodávají data do celosvětové sítě. Za státní správu s informacemi o aktivitách probíhajících v ČR vystoupili zástupci Ministerstva životního prostředí jako národního kontaktního místa pro Montrealský protokol v České republice a v neposlední řadě měli slovo i lékaři a samozřejmě i posluchači.

Pozvánka a program (129 kB)

Zpět