CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Ozvěny výtvarné soutěže v Ženevě

V Ženevě dnes byla zahájeno druhé simultánní zvláštní zasedání Konferencí smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu a Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech (dále jen „Basilejské, Rotterdamské a Stockholmské úmluvy“), která potrvá až do 10. května 2013 v Ženevě.


Při té příležitosti sekretariát Stockholmské úmluvy uspořádal výstavu vítězných výtvarných děl z globálního kola soutěže 10 let Stockholmské úmluvy uspořádané v roce 2012. Potěšte se s námi pohledem na tři zlatá česká díla i kalendář, který pro rok 2013 z výtvarných děl sekretariát vydal.

Českou republiku v soutěži velmi úspěšně reprezentovalo 11 prací z národního kola, které v roce 2011 pořádalo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Národním centrem Stockholmské úmluvy v ČR a Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity. Štěpán Kořalka z Uničova a Alžběta Baštová z Prahy získali za svá díla zlatou medaili v kategorii 11-15 let a Kristýna Bláhová z Frýdku-Místku vyhrála kategorii 16-20 let. Světového kola soutěže se zúčastnilo ve třech věkových kategoriích celkem 160 prací z 18 zemí celého světa.

 


Zpět