CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Persistent Organic Pollutants Review Committee

Ve dnech 11.-15. října 2010 se v Ženevě pod hlavičkou Stockholmské konvence konalo šesté zasedání Persistent Organic Pollutants Review Committee - POPRC (Komise pro posuzování persistentních organických polutantů). Za Českou republiku se tohoto expertního zasedání zúčastnil profesor Ivan Holoubek, ředitel Centra pro výzkum toxických látek v prostředí. Hlavními body jednání byla problematika klimatických změn a posouzení 3 skupin polutantů (hexabromocyklododekan, endosulfan, chlorované parafíny s krátkým řetězcem) z hlediska začlenění do seznamu Stockholmské konvence.

Sixth meeting of the Persistent Organic Pollutants Review Committee (POPRC)

Stockholm Convention TA Newsletter 6 November

Fotogalerie

Persistent Organic Pollutants Review CommitteePersistent Organic Pollutants Review Committee

 

Zpět