CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Podpis dohody o spolupráci s centrem v Brazílii

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) a brazilské Centrum pro životní prostředí státu Sao Paulo (CETESB) podepsaly dohodu o spolupráci při podpoře implementace Stockholmské úmluvy v regionech Evropy a Latinské Ameriky. Dohoda byla podepsána 3. května 2013 na závěr veletrhu regionálních center v Ženevě. Veletrh se uskutečnil v rámci společného zasedání smluvních stran Basilejské, Rotterdamské a Stockholmské úmluv, v Ženevě od 28. dubna do 10. května 2013. Cílem veletrhu byla podpora spolupráce mezi regionálními centry Basilejské a Stockholmské úmluvy.


Za RECETOX dohodu podepsali prof. Ivan Holoubek, ředitel RECETOXu, a Kateřina Šebková, ředitelka Regionálního centra Stockholmské úmluvy pro střední a východní Evropu, za druhou stranu pak Nelson Roberto Bugalho, viceprezident CETESB.

Centra plánují spolupracovat především v oblasti sběru a managementu dat pro účely Globálního monitorovacího plánu Stockholmské úmluvy, při budování kapacit a vzdělávání. Odborníci z RECETOXu již pomáhali při školení souvisejících s monitoringem volného ovzduší v oblasti Latinské Ameriky a Karibiku v roce 2012 a v březnu 2013. Další spolupráce a školení pracovníků CETESB na pracovištích RECETOXu proběhnou v létě 2013.

Foto: Christophe Marchat, UNEP

 

     

 

Zpět