CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Prezentace expertního systému GENASIS na Ministerstvu životního prostředí.

Dne 29.4.2010 byl ve spolupráci Centra pro výzkum toxických látek v prostředí a Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity a Ministerstva životního prostředí představen expertní systém GENASIS. Přední odborníci na tuto tématiku prezentovali koncepce, strategické cíle a místo expertního systému GENASIS v Jednotném informačním systému životního prostředí ČR (JISŽP) a také jeho potenciál k uplatnění v mezinárodním měřítku. Dále byly představeny možnosti hodnocení souvislostí znečištění životního prostředí se zdravotním stavem obyvatelstva a požadavky systému GENASIS na datový transfer z databází resortů MŽP, MZd, MZe, MPO a dalších informačních zdrojů ČR. Porady se zúčastnili náměstci ministrů životního prostředí a zdravotnictví, ředitelé odborů ministerstva zemědělství a průmyslu a obchodu, ředitelé či zástupci resortních ústavů těchto ministerstev.

Genasis, MŽP Genasis, MŽP
Genasis, MŽP Genasis, MŽP

 

Zpět