CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Prezentace projektu CETOCOEN Evropské komisi a řídícím orgánům OP ČR

Doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D., zástupce ředitele Centra pro vědu, prezentoval projekt OP VaVpI CETOCOEN na Výročním zasedání Evropské komise a řídících orgánů operačních programů ČR, které se konalo dne 4.11.2010 v Brně. Doc.Bláha představil milníky a nejdůležitější cíle projektu, jeho časový harmonogram, personální zajištění a stav výstavby nového pavilonu Centra. Dále přítomné seznámil se strukturou a pedagogicko-výzkumnými aktivitami Centra pro výzkum toxických látek v prostředí, jednotlivými vědeckými programy Centra a dalšími aktivitami souvisejícími s konceptem Centra.

Prezentace projektu CETOCOEN Evropské komisi a řídícím orgánům OP ČR

Zpět