CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Ministryně školství mládeže a tělovýchovy podepsala rozhodnutí o přidělení dotace projektu CETOCOEN

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt CETOCOEN, jehož cílem je vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí. Projekt bude financován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v prioritní ose 2 zaměřené na budování regionálních VaV center.

Ministerstvo školství rozhodlo o financování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí

ikona pdf Tisková zpráva

Zpět