CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Přihlášky na Letní školu environmentální chemie a ekotoxikologie lze podávat do 1. června

Přírodovědně zaměření studenti a odborníci z řad veřejnosti si mohou do 1. června 2012 podat přihlášku na Letní školu environmentální chemie a ekotoxikologie. Zájemci, kteří stihnou podat přihlášku do 1. května, dostanou slevu na registrační poplatek.
Osmý ročník letní školy tradičně orientované na kontaminaci životního prostředí nabídne přednášky, workshopy, PC semináře o zpracování dat, laboratorní úlohy i exkurzi do observatoře ČHMÚ. Zvláštní pozornost bude v letošním ročníku věnována pasivnímu vzorkování organických polutantů ve vodním prostředí.

Více informací o letní škole na link
http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=aktuality&aid=219
Článek o letních školách na MU link
http://www.online.muni.cz/student/2904-letni-skola-misto-plaze-proc-ne

Letní škola místo pláže? Proč ne

Zpět