CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Prof. J. P. Giesy - významný host navštívil naše Centrum a přednášel o bromovaných zhášečích hoření

Významnou událostí pro naše Centrum byla třídenní návštěva kanadského profesora environmentálních věd a ekologie, prof. J. P. Giesyho. Profesor Giesy, jeden z nejčastěji citovaných vědeckých kapacit a držitel nesčetných ocenění přednášel o zhášečích hoření - polybromovaných difenyléterech a jejich derivátech, a to jak z pohledu přínosu jejich používání v zamezení vzniku požárů, tak zejména z pohledu jejich nulové degradability, kontaminace životního prostředí a rizikových toxických vlastností.

Prof. J. P. Giesy - významný host navštívil naše Centrum a přednášel o bromovaných zhášečích hoření

Prof. J. P. Giesy - významný host navštívil naše Centrum a přednášel o bromovaných zhášečích hoření

Zpět