CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Profesorská přednáška doc. RNDr. Jany Klánové, Ph.D.

Aula kampusu Masarykovy univerzity v Bohunicích zaplněná odbornou veřejností i studenty různých oborů si 5. dubna 2012 vyslechla přednášku v rámci profesorského řízení doc. RNDr. Jany Klánové, Ph.D.

Přednáška v širším kontextu propojila globální výzkumné cíle a potřeby týkající se nakládání s chemickými látkami, jejich hlubší charakterizace a snahy o zachování udržitelného rozvoje a prokázala, že výzkumné výsledky a dlouhodobější směřování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí v oblasti chemie životního prostředí a ekotoxikologie účinně přispívá k nalézání odpovědí a řešení globálních potřeb.

Pozvánka na přednášku

Profesorská přednáška doc. RNDr. Jany Klánové, Ph.D. Profesorská přednáška doc. RNDr. Jany Klánové, Ph.D. Profesorská přednáška doc. RNDr. Jany Klánové, Ph.D.

Zpět