CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Profesorská přednáška doc. RNDr. Luďka Bláhy, Ph.D.

Dne 3. května 2012 přednesl doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D., zaplněnému auditoriu auly kampusu Masarykovy univerzity v Bohunicích přednášku v rámci profesorského řízení.

Přednáška seznámila posluchače s širokým spektrem znečištění vodní složky životního prostředí organickými sloučeninami i přírodními toxiny. Dále byla věnována výzkumu účinků těchto znečišťujících látek na volně žijící organismy včetně rizik pro člověka. Výzkum těchto vědeckých oblastí je dlouhodobě rozvíjen týmem Centra pro výzkum toxických látek v prostředí právě pod vedením doc. Bláhy.

Pozvánka na přednášku

 

Zpět