CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Projekt „Optimalizace modulu reverzní osmózy“ oceněn v soutěži MŽP

Doktorandská studentka Centra pro výzkum toxických látek v prostředí, RNDr. Barbora Jedličková, získala cenu ministra v soutěži Chytrá řešení pro životní prostředí, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí za podpory společností Bochemie a Accenture, za projekt „Optimalizace modulu reverzní osmózy - nová metoda přípravy vzorků vody“.

Cílem oceněného projektu, k němuž prvotní impulz vzešel od Dr. Hilscherové a Dr. Bittnera z Centra, je zavést levnější, k životnímu prostředí šetrnější a snadno proveditelnou metodu přípravy vodných vzorků určených primárně pro testování přítomnosti hormonálně aktivních látek pomocí testů s tkáňovými kulturami (in vitro). Nová metoda navíc umožní šetrnější zacházení s vodnými vzorky a tím i významně větší relevanci naměřených výsledků. Hmatatelným výstupem bude optimalizovaný modul reverzní osmózy s popisem standardní operační procedury, nabídnutelný českým i zahraničním laboratořím. Lze přitom počítat s rozšířením využití této metody pro mnohé další typy biotestů.

Dne 1.4. 2011 převzala RNDr. Barbora Jedličková za tento projekt v kategorii Projekt roku cenu ministra životního prostředí Tomáše Chalupy z rukou poradkyně ministra životního prostředí Lenky Mynářové. Oceněný projekt zároveň získal podporu 100.000 Kč z prostředků MŽP na ověření praktické realizace výstupů.

Projekt roku v soutěži MŽP Chytrá řešení pro životní prostředí

Projekt roku v soutěži MŽP Chytrá řešení pro životní prostředí

Zpět