CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

První zasedání Rozšířeného Kolegia Centra pro výzkum toxických látek v prostředí.

zasedání Rozšířeného Kolegia Centra pro výzkum toxických látek v prostředíDne 9.4.2010 se uskutečnilo první zasedání Rozšířeného Kolegia Centra pro výzkum toxických látek v prostředí, které bylo ustaveno v souvislosti s realizací projektu OP VaVpI CETOCOEN. Zasedání se kromě zástupců Centra pro výzkum toxických látek v prostředí a Masarykovy univerzity účastnila vedoucí kanceláře strategie města Brna, ředitel Masarykova onkologického ústavu, zástupce ředitele Jihomoravského inovačního centra, generální ředitel společnosti SITA CZ a výrobní ředitel společnosti Českomoravský cement a.s., nástupnická společnost. Dalšími členy Rozšířeného Kolegia jsou náměstek ministra životního prostředí a hejtman Jihomoravského kraje. Cílem zasedání bylo seznámení s projektem CETOCOEN, jeho hlavním cílem a dlouhodobým záměrem, strukturou Centra a organizačním řádem a také se statutem Rozšířeného Kolegia.


Zpět