CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Rada projektu CETOCOEN a Rozšířené Kolegium Centra pro výzkum toxických látek v prostředí

Radu projektu CETOCOEN i Rozšířené Kolegium Centra pro výzkum toxických látek v prostředí management Centra uspořádal ve stejný den, dne 28. listopadu 2011.

V pořadí již páté zasedání Rady projektu projednalo změny v managementu projektu i ve složení Rady, postup realizace aktuálních i připravovaných veřejných zakázek, finanční bilanci Centra a výhled financování v návaznosti na rozpočet MU spolu s kvantifikací rizik spojených s plánovanou změnou harmonogramu projektu. Členové Rady projektu byli také informováni o aktuálním stavu realizace projektu, rozvoji lidských zdrojů, plnění indikátorů projektu a o začlenění Centra do Cestovní mapy výzkumných infrastruktur České republiky.

Rozšířené kolegium Centra jednalo o plnění výstupů a indikátorů projektu CETOCOEN, aktuálních národních i mezinárodních vědeckých projektech a projektech smluvního výzkumu, o postupu výstavby nového pavilonu Centra a o postupném zvyšování počtu pracovníků Centra v první polovině realizačního období projektu CETOCOEN. Dále byli členové Rozšířeného kolegia seznámeni se strategií rozvoje výzkumné infrastruktury, lidských zdrojů a výzkumných programů ve druhé polovině realizace projektu CETOCOEN pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti Centra. Posledním bodem programu byla přednáška prof. Petra Klána, vedoucího výzkumného programu II. „Procesy ovlivňující osud chemických látek v prostředí“, o nových vědeckých poznatcích a výsledcích jeho výzkumného týmu.

Rada projektu CETOCOEN a Rozšířené Kolegium Centra pro výzkum toxických látek v prostředí

Zpět