CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

RECETOX na konferenci Environment and Health

Čtyři vědci Centra pro výzkum toxických látek v prostředí se ve dnech 19.–23. srpna 2013 zúčastnili mezinárodní konference o Životním prostředí a zdraví - "Environment and Health" s podtitulem propojování všech zemí na světě (Bridging South, North, East and West).


Konferenci ve švýcarské Basileji uspořádaly tři vědecké společnosti – Mezinárodní společnost environmentální epidemiologie (ISEE, International Society of Environmental Epidemiology), Mezinárodní společnost věd o expozici (ISES, International Society of Exposure Sciences) a Mezinárodní společnost o vnitřním prostředí a klimatu (ISIAQ, International Society of Indoor Air Quality and Climate).

Konference se účastnilo přes 1700 odborníků z celého světa, s 2095 vědeckými příspěvky na 96 sekcích, 41 sympoziích a 1243 plakátovými sděleními. RECETOX se konference účastnil se dvěma příspěvky ve formě plakátového sdělení – "Dermální absorpce a zdravotních rizik herbicidu chlorotoluronu" a "Hodnocení genotoxicity UV filtru používaného v kosmetických přípravcích – EHMC".

Celé jednání se zaměřilo především na epidemiologické a jiné studie vlivu znečištění životního prostředí a dalších stresorů (patogenů, hluku apod.) na lidské zdraví. Kromě toho probíhaly kurzy a workshopy, kterých se vědci z centra RECETOX aktivně účastnili.
RECETOX navázal spolupráci s předními zahraničními epidemiology, kteří se budou s námi podílet na pokračování kohortové studie ELSPAC v České republice.

Více informací o konferenci je k dispozici zde: www.ehbasel13.org.


Zpět