CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

RECETOX podporuje vědeckou spolupráci s Afrikou

V hotelu Thon EU v Bruselu se ve dnech 7.–8.března 2013 uskutečnila konference Podpora vzniku výzkumných infrastruktur a partnerství EU-Afrika (Promoting Africa-EU Research Infrastructure Partnerships, PAERIP).


Konference se zúčastnilo více než 130 delegátů z evropských institucí (zejména Evropská komise), členských států EU a Afriky, univerzit, výzkumných institucí, průmyslu, soukromé sféry i mladých afrických vědců.
Cílem jednání bylo představení výstupů projektu PAERIP podpořeného ze 7.rámcového programu EU vědy a výzkumu (7FP) včetně doporučení pro další období, informace o příležitostech ke spolupráci EU-Afrika plánovaných v rámci strategie Horizont 2020 a představení probíhajících projektů spolupráce EU-Afrika v přírodních vědách, výzkumu o životním prostředí, astronomii a e-infrastrukturách zahrnutých v kontinentální inventuře výzkumných infrastruktur.

Kateřina Šebková z Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) na konferenci krátce představila téměř sedmiletou výzkumnou spolupráci RECETOX s africkými zeměmi a přivítala možnosti, které se připravují ve strategii Horizont 2020, v ERAfrica anebo existují v rámci Erasmus Mundus. Uvedla, že je potřeba výzkumnou spolupráci mezi EU a Afrikou posilovat, ale je nezbytné ji rovněž propojovat s již existujícími aktivitami, například na úrovni Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) a globálních environmentálních smluv, aby došlo k zhodnocení výhod plynoucích ze sdílení znalostí a zkušeností mezi oběma kontinenty.

Doplňující informace k PAERIP v angličtině jsou k dispozici www.paerip.org.

 

 

Zpět