CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

RECETOX v Brazílii – budování monitorovacích kapacit v regionu Latinské Ameriky

V sídle Regionálního centra Stockholmské úmluvy pro Latinskou Ameriku a Karibik, Sao Paulo, Brazílie se ve dnech 4-8. března 2013 uskutečnilo intenzivní týdenní školení pro vědce a pracovníky analytických laboratoří z regionu v laboratořích a ve formě zvaných přednášek. Regionální Centrum Stockholmské úmluvy se sídlem v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) bylo požádáno o rozsáhlou odbornou podporu.


Doc. Jana Klánová z Centra pro výzkum toxických látek přednesla své zkušenosti během šesti hodinových přednášek z oblasti návrhu, udržitelnosti a potenciálu monitorovacích sítí pro potřeby Stockholmské úmluvy v matricích vzduch, voda, mateřské mléko a krev, existujících nástrojů Stockholmské úmluvy a nového globálního portálu pro prezentaci dat z Globálního monitorovacího plánu Stockholmské úmluvy (GMP).

RECETOX se rovněž podílel v diskusích ke strategii regionu pro monitoring POPs, kde sdílel své zkušenosti ze sítí v Africe a Evropě, a k programu interkalibrace laboratoří zapojených do národních monitorovacích sítí. "Regionální centrum v Brazílii chce s naším Centrem blíže spolupracovat při získávání zkušeností z monitoringu a analýzy dat, včetně laboratorních analýz. Seminář i diskuse jasně ukázaly, že je zájem o dlouhodobé partnerství a výměnu zkušeností na obou pracovištích. Nyní proto připravujeme smlouvu o spolupráci, kterou mezi oběma centry podepíšeme v dubnu letošního roku", řekla Jana Klánová.

 

Zpět