CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Regionální centra jednají v Ženevě

Ve dnech 27.–29. listopadu 2013 se v Ženevě konalo společné jednání center Basilejské a Stockholmské úmluvy. Zástupci 22 ze 23 regionálních center úmluv diskutovali změny na mezinárodním poli k chemickým látkám, zejména v souvislosti s podpisem Minamatské úmluvy ke rtuti, a úkolů vyplývajících z rozhodnutí konference smluvních stran, zejména ve vztahu k hodnocení center, které se pro všechna centra uskuteční v roce 2015.


Regionální centrum Stockholmské úmluvy pro budování kapacit a přenos technologií ve střední a východní Evropě se sídlem v RECETOX na jednání zastupovaly Kateřina Šebková a Petra Růžičková, které prezentovaly výzkumnou infrastrukturu RECETOX, projekty výzkumné i podpůrné, na nichž Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí pracuje s dalšími státy a kontinenty, a připravovaly další spolupráci s regionálním centrem v Brazílii. Další centra – v Indii a Nigérii – mají zájem o uzavření smlouvy o spolupráci a sekretariát si od RECETOX vyžádal přípravu internetových seminářů (webinars) k monitorování perzistentních organických polutantů a zpracování dat k uvedení na jaře 2014.

 


Zpět