CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Regionální Centrum Stockholmské úmluvy pomáhá v Indii

Ve dnech 18. - 21. června 2012 se v regionálním centru Stockholmské úmluvy CSIR-NEERI v indickém Nagpuru konal seminář pro indické odborníky i země z regionu Asie zaměřený na nově zařazené průmyslové perzistentní organické látky, jejich inventuru a analytické stanovení včetně laboratorních cvičení.

Součástí semináře pořádaného ve spolupráci se sekretariátem Stockholmské úmluvy a Centra pro výzkum toxických látek v prostředí bylo posilování národních kapacit a zavádění aktualizované metodiky pro revizi Národních implementačních plánů Stockholmské úmluvy (NIP) do praxe. Vzhledem k dlouhodobým vědeckým zkušenostem a expertním kapacitám v oblasti analytického stanovení nových látek i přípravě NIP bylo do přípravy semináře a přednášek velmi aktivně zapojeno i Regionální Centrum Stockholmské úmluvy. Kromě návrhu harmonogramu zmapování problematiky v Indii a analytického stanovení obsahu nově zařazených látek, RECETOX poskytl i materiální pomoc ve formě analytických metod, referenčních roztoků a analytických standardů.

Profesor Ivan Holoubek, ředitel RECETOX, byl vyzván k několika přednáškám o perfluorooktansulfonátech (PFOS) a polybromovaných difenyletherech (PBDEs) s ohledem na jejich charakteristiku a vlastnosti, potřeby správného nakládání a podmínky pro efektivní monitoring a analytické stanovení.

Regionální Centrum Stockholmské úmluvy pomáhá v Indii Regionální Centrum Stockholmské úmluvy pomáhá v Indii Regionální Centrum Stockholmské úmluvy pomáhá v Indii Regionální Centrum Stockholmské úmluvy pomáhá v Indii

Zpět