CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Rektor Uljanovské státní univerzity navštívil Centrum

Ředitel Centra pro výzkum toxických látek v prostředí, prof. RNDr Ivan Holoubek, dnes přivítal dva významné ruské akademiky - rektora Uljanovské univerzity prof. Borise Kostishka a zástupce rektora prof. Viktora Golovanova, kteří v České republice hledají partnery pro specifický výzkum v oblasti dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zdraví pro univerzitu z Uljanovska. Návštěva si rovněž prohlédla chemické a toxikologické laboratoře Centra a seznámila se s dlouhodobým výzkumem Centra a poznatky o znečištění životního prostředí toxickými látkami vzniklými lidskou činností. Zaujala je zejména dlouhodobá aktivita Centra při vývoji mnohovrstvého databázového informačního systému, který obsahuje, analyzuje a zobrazuje dostupné informace o znečištění životního prostředí z dlouhodobého monitoringu perzistentních organických látek v ČR i ve světě a jeho potenciál pro propojení těchto informací s daty týkající se zdravotních dopadů. Hosté si rovněž se zájmem prohlédli výstupy z monitorovacích sítí, které Centrum provozovalo v Africe (MONET Africa) a střední a východní Evropě (MONET CEE a MONET Europe).

Rektor Uljanovské státní univerzity navštívil Centrum Rektor Uljanovské státní univerzity navštívil Centrum

Zpět