CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

SCIEX-NMSch roční stipendium v předním výzkumném institutu EAWAG

Postgraduální studentka Petra Macíková z Centra pro výzkum toxických látek v prostředí získala roční stipendium v prestižním švýcarském výzkumném institutu EAWAG. Studentka uspěla se svým projektem zaměřeným na výzkum xenoglukokortikoidních antropogenních látek v rámci stipendijního fondu programu SCIEX-NMSch. Tento program podporující česko-švýcarskou spolupráci má za úkol posílit vědecké kapacity a spolupráci ve vědě mezi Švýcarskem a osmi novými členskými státy EU (ČR, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko) a snížit tak hospodářské a sociální rozdíly napříč Evropskou unií. Hlavními cíli roční stáže na oddělení Environmentální toxikologie institutu EAWAG bude identifikace xenoglukokortikoidních látek ve výtocích z českých a švýcarských čistíren odpadních vod (ČOV), charakterizace látek ovlivňujících glukokortikoidní buněčné receptory ve vzorcích z prostředí a výzkum biochemických a molekulárních mechanismů účinku těchto látek pomocí sledování genové exprese.

Sciex press release.pdf

SCIEX-NMSch roční stipendium v předním výzkumném institutu EAWAG SCIEX-NMSch roční stipendium v předním výzkumném institutu EAWAG SCIEX-NMSch roční stipendium v předním výzkumném institutu EAWAG