CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí České republiky uspořádalo

Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady

Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady

Termín akce: 21.-22.10.2010
Místo konání: Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita
Kamenice 126/3, Brno
velká učebna, 4.patro

Program semináře

Fotogalerie

Ministerstvo životního prostředí Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Zpět