CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Seminář v Kazachstánu – návrh plánu nakládání s PCB

V kazašské Astaně se 13. - 15. března 2012 uskutečnil seminář s názvem "Návrh a implementace komplexního plánu nakládání s polychlorovanými bifenyly v Kazachstánu", na němž se jako školitelé podíleli experti Centra pro výzkum toxických látek v prostředí. Cílem semináře bylo na příkladě PCB navrhnout obecně použitelný systém nakládání s nebezpečnými odpady a konkrétní kroky národního plánu nakládání s PCB v průběhu celého životního cyklu.

Prof. Ivan Holoubek přednášel o hodnocení rizik a nastavení prioritních úkolů a kromě dalších expertů z mezinárodních organizací se na workshopu významně podílela společnost SITA CZ, která komplexně řeší nakládání s odpady nejen v České republice a se kterou Centrum dlouhodobě spolupracuje. Přednášky zástupců z České republiky a jejich praktické zkušenosti byly kazašskými odborníky vysoce hodnoceny.

Budování kapacit pro monitoring ovzduší západní Asie

Generální ředitel společnosti SITA Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.
Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.
Generální ředitel společnosti SITA

Zpět