CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Školíme analytiky z Vietnamu

Profesor Ivan Holoubek bude na žádost projektového konsorcia Dekonta-ALS 4.června 2013 v Praze celý den přednášet expertům z Vietnamu o perzistentních organických polutantech.


Přednášky předají naše zkušenosti a znalosti o vlastnostech starých POPs (původních POPs zařazených do Stockholmské úmluvy v roce 2001) i průmyslových POPs – polyfluorovaných uhlovodících a bromovaných difenyletherech – zhášečích hoření, o nakládání s těmito látkami na různých úrovních i o tvorbě národních, regionálních a globálních inventur a nastavení a provozu monitorovacích sítí.
Přednášky se uskuteční v rámci projektu rozvojové spolupráce ČR- Podpora překonání dopadů herbicidů a dioxinů ve Vietnamu, který poskytne skupině analytiků z Vietnamu desetidenní školení, jehož součástí jsou přednášky, praxe v laboratoři i exkurze do průmyslových provozů.

 


Zpět