CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Slavnostní otvírání pavilonu A29 – nového sídla Centra

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity založené v roce 2010 z prostředků OP VaVpI otevřelo 8. října 2012 po dvou letech výstavby nový výzkumný pavilon v Brně-Bohunicích.

Moderní výzkumná infrastruktura o celkové ploše 3500 m2 umožňuje studovat vliv toxických látek na životní prostředí a lidské zdraví. "Návštěvníci slavnostního otvírání se během bohatého programu s řadou zahraničních hostů mohli přesvědčit, že vysoce kvalifikovaný mezinárodní tým Centra má velký potenciál", řekl ředitel Centra Ivan Holoubek.

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí bylo založeno v roce 2010 s podporou projektu CETOCOEN (č. CZ.1.05/2.1.00/01.0001) Strukturálního fondu EU, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), Prioritní osy 2: Regionální centra aplikovaného výzkumu. "Projekt CETOCOEN zaměřený na studium vlivu chemických látek na životní prostředí a lidské zdraví staví na více než čtvrt století zkušeností vědců Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Z prostředků projektu byla vybudována špičková infrastruktura podporující výzkum v oblasti chemie, toxikologie, epidemiologie i proteinového inženýrství, jejíž kapacita poslouží nejen vědcům v Centru, ale bude nabízena i externím spolupracovníkům na národní i mezinárodní úrovni", řekla výkonná ředitelka projektu CETOCOEN Jana Klánová.

Centrum disponuje více než stočlenným vysoce kvalifikovaným týmem odborníků, ve kterém zahraniční vědci tvoří téměř 20 % zaměstnanců a více než čtvrtinu Ph.D. studentů. Význam Centra přesáhl v posledních letech regionální měřítko nejen v kontextu České republiky, ale i v kontextu regionu střední Evropy. Výzkumní pracovníci Centra se podílejí na řešení osmi projektů Rámcových programů EU, dvou projektů AMVIS spolupráce s USA, zakázek UNEP, UNIDO a UNDP a celé řady dalších mezinárodních a národních projektů. Centrum je provozovatelem environmentálního informačního systému GENASIS (www.genasis.cz) a klíčovým partnerem prioritního směru Zdraví projektu GEOSS (Global Earth Observation System of Systems) zaměřeného na vývoj globálního informačního systému. V roce 2010 bylo Centrum zařazeno do České cestovní mapy velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace.

Program

12.30-13.00   Tisková konference
13.00-13.45   Projevy řečníků a slavnostní přestřižení pásky
13.45-15.00   Prohlídka prostor pavilonu, raut
15:00-15:30   Projekt CETOCOEN - centrum RECETOX: Prezentace výzkumných programů
    (posluchárna ve 3. patře pavilonu A29)
15:30-16:00   Role vědy v mezinárodních úmluvách: Beseda s Jimem Willisem, výkonným tajemníkem Stockholmské,
    Basilejské a Rotterdamské úmluvy Programu OSN pro životní prostředí
    (posluchárna ve 2. patře pavilonu A29)
16:00-16:30   Evropská výzkumná infrastruktura: Beseda za účasti zahraničních partnerů
    u příležitosti podpisu Memoranda o spolupráci
    (posluchárna ve 3. patře A29)
16:30-17:00   Brno - evropská křižovatka: Beseda se zahraničními zaměstnanci Centra
    a dalšími hosty na téma kvality vědy a života v Brně
    (posluchárna ve 2. patře A29)

Fotogalerie