CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Speciální den otevřených dveří PřF v kampusu Masarykovy univerzity

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí se i v tomto roce zúčastnilo speciálního dne otevřených dveří určeného pro střední školy propojené s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.


Akce se uskutečnila v pátek 13. září v dopoledních hodinách v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice a navštívilo ji kolem 150 středoškolských studentů. Nejprve byly krátce představeny jednotlivé obory nabízené Přírodovědeckou fakultou, návštěvníci z řad středoškoláků si poté mohli projít stánky jednotlivých oddělení PřF, kde mohli veškeré své dotazy o studiu směřovat na magisterské či doktorské studenty daných oborů. Součástí prezentace Centra pro výzkum toxických látek v prostředí bylo představení oborů ekotoxikologie, chemie životního prostředí a matematická biologie, včetně ukázek laboratorních chovů či pomůcek pro vzorkování chemických látek z životního prostředí.

 


Zpět