CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Společné zasedání regionálních center

V sídle Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) v Ženevě se 1.–2. října 2012 uskutečnilo společné zasedání více než dvaceti regionálních center Stockholmské a Basilejské úmluvy za účelem posílení spolupráce a koordinace. Cílem bylo také zvýšit vzájemnou informovanost o jednotlivých aktivitách, které centra pořádají, a poskytnout vodítka a předat zkušenosti těm, kteří se potýkají s problémy ať již finančního či kapacitního rázu.


V sídle Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) v Ženevě se 1.–2. října 2012 uskutečnilo společné zasedání více než dvaceti regionálních center Stockholmské a Basilejské úmluvy za účelem posílení spolupráce a koordinace. Cílem bylo také zvýšit vzájemnou informovanost o jednotlivých aktivitách, které centra pořádají, a poskytnout vodítka a předat zkušenosti těm, kteří se potýkají s problémy ať již finančního či kapacitního rázu.

Za Regionální centrum Stockholmské úmluvy pro region střední a východní Evropy se sídlem v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí v Brně se jednání zúčastnila ředitelka Regionálního centra, Ing. Kateřina Šebková, Ph.D., která účastníky seznámila s krátkodobými, dlouhodobými i specializovanými vzdělávacími programy, které Centrum pořádá. „Podle ohlasů po přednášce i nadále existuje vysoká poptávka po specializovaných školeních, která kladou důraz na propojení teoretických a praktických znalostí včetně konkrétních dovedností. Experti a zkušenosti Centra  jsou ve světě velmi oceňovány a řada dalších center chce s námi dlouhodobě spolupracovat“ řekla Kateřina Šebková.

Přidanou hodnotu k jednání představuje také setkání s regionálními kancelářemi a centry UNEP, FAO a dalšími organizacemi, které se uskutečnilo 3. října 2012. Cílem tohoto jednání bylo nastavit možnosti a oblasti spolupráce, byť některá Regionální centra úmluv upozorňovala, že místo spolupráce s dalšími organizacemi se v praxi jedná spíše o soutěž, byť je spolupráce vyžadována rozhodnutími úmluv k chemickým látkám a odpadům. Na druhé straně účastníci uvítali informace o environmentálním programu IMPEL a INTERPOLu.

Zpět