CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Studentka Gymnázia Řečkovice reprezentovala Centrum na studentské konferenci Chemie je život

Studentka druhého ročníku Gymnázia Řečkovice Anna Hovořáková reprezentovala 7. prosince 2012 naše Centrum na studentské konferenci "Chemie je život" konané na Vysokém učení technickém v Brně.


Během krátké prezentace zde představila výsledky své Středoškolské odborné činnosti (SOČ) na téma „Cizorodé látky v materiálech používaných v domácnosti“. Porota složená z vysokoškolských profesorů ocenila především aktuálnost zpracovávaného tématu a vysokou úroveň plakátového sdělení.

Zpět