CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Třetí zasedání Rady projektu CETOCOEN

Dne 14.12.2010 se v prostorách děkanátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity konalo již třetí zasedání Rady projektu CETOCOEN. Za přítomnosti hostů shromáždění, kterými byl kvestor a vedoucí odboru veřejných zakázek Masarykovy univerzity, se jednalo o aktuálním stavu výběrových řízení projektu a strategii zadávání zakázek v průběhu realizace projektu. Dalším tématem bylo projednání kladů a záporů aplikace dynamického nákupního systému na specifické typy zakázek a služeb. Přítomní byli rovněž informování o realizaci projektu CETOCOEN a průběhu přípravy čtvrtletních monitorovacích zpráv projektu.

Třetí zasedání Rady projektu CETOCOEN

Zpět