CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Třetí zasedání Rozšířeného Kolegia Centra pro výzkum toxických látek v prostředí

Dne 21.4. 2011 se uskutečnilo v pořadí již třetí zasedání Rozšířeného Kolegia Centra pro výzkum toxických látek v prostředí, kterého se kromě zástupců Centra a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity včetně akademického senátu zúčastnila vedoucí Odboru životního prostředí Jihomoravského kraje, vedoucí Kanceláře strategie města Brna spolu se zástupcem ředitele Jihomoravského inovačního centra. Na tomto výročním zasedání byly prezentovány vědecké a pedagogické úspěchy Centra v roce 2010 spolu s výroční monitorovací zprávou projektu CETOCOEN zahrnující plnění výstupů a indikátorů projektu za všech pět uplynulých monitorovacích období. Dalším bodem programu bylo popsání aktuálního stavu výstavby nového pavilonu Centra v rámci Univerzitního kampusu Bohunice, nastínění stavebního postupu, instrumentálního vybavení pavilonu a také rozvoj lidských zdrojů v roce 2011. S tím souviselo také téma realizovaných a plánovaných vědeckých a komerčních projektů Centra. Přítomní byli poté interaktivně seznámeni s vědeckým programem č. 3 nazvaným Vývoj biosenzorů a biokatalyzátorů. Následně byli informováni o aktivitách Centra směrem ke klientům, partnerům, ale i studentům a veřejnosti a dozvěděli se o rozvoji zahraniční mobility Centra.

Třetí zasedání Rozšířeného Kolegia Centra pro výzkum toxických látek v prostředí Třetí zasedání Rozšířeného Kolegia Centra pro výzkum toxických látek v prostředí

Zpět