CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Účast na národním workshopu o POPs a implementaci Stockholmské úmluvy v Arménii

Profesor Holoubek, ředitel Centra pro výzkum toxických látek v prostředí, přednášel na workshopu National awareness-raising workshop on the nine new POPs and the implementation of the Stockholm Convention in Armenia, který se uskutečnil ve dnech 26. – 27. května v arménském Jerevanu. Prof. Holoubek se ve své přednášce věnoval hodnocení přítomnosti persistentních látek v prostředí, a to s důrazem na sloučeniny, které byly na seznam Stockholmské úmluvy přidány teprve nedávno. Dále ze své pozice ředitele Regionálního POPs Centra pro státy střední a východní Evropy hovořil o přístupu České republiky k otázce těchto persistentních látek.

Účast na národním workshopu o POPs a implementaci Stockholmské úmluvy v Arménii

Účast na národním workshopu o POPs a implementaci Stockholmské úmluvy v Arménii

Zpět