CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Účast na páté konferenci smluvních stran Stockholmské úmluvy v Ženevě

Zástupci Centra pro výzkum toxických látek v prostředí, které působí od roku 2009 také jako Regionální POPs Centrum Stockholmské úmluvy, doc. Jana Klánová a Dr. Pavel Čupr, se jako oficiální členové delegace České republiky zúčastnili páté konference smluvních stran Stockholmské úmluvy. Konference se konala ve dnech 25. - 29. dubna v Ženevě a se zúčastnilo se jí přes 700 členů reprezentujících více než 125 vládních a nevládních organizací a agentur Spojených národů. Výsledkem pětidenního jednání, jež ve funkci prezidenta konference smluvních stran vedl Ing. Karel Bláha, CSc., ředitel odboru environmentálních rizik MŽP ČR, bylo více než 30 rozhodnutí, mimo jiné zahrnutí endosulfanu na seznam regulovaných chemických látek Stockholmské úmluvy nebo schválení sedmi nových regionálních center Stockholmské konvence. Doc. Klánová a Dr. Čupr před shromážděnými prezentovali aktivity Regionálního POPs Centra, zejména projekt GENASIS, jeho strukturu, funkce a cíle, a vyzvali přítomné ke spolupráci na tomto ambiciózním projektu.

Bulletin.pdf

http://www.iisd.ca/chemical/pops/cop5/

Účast na páté konferenci smluvních stran Stockholmské úmluvy v Ženevě

Účast na páté konferenci smluvních stran Stockholmské úmluvy v Ženevě

Účast na páté konferenci smluvních stran Stockholmské úmluvy v Ženevě

Účast na páté konferenci smluvních stran Stockholmské úmluvy v Ženevě

Účast na páté konferenci smluvních stran Stockholmské úmluvy v Ženevě

Zpět