CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Úspěšná dlouhodobá spolupráce Regionálního centra s Arménií

Dr. Anahit Alexandryan z arménského Ministerstva životního prostředí na pracovní návštěvě Centra pro výzkum toxických látek v prostředí připravuje se zástupci Regionálního centra závěrečnou zprávu úspěšného projektu "Inventura, monitoring a analýza obsoletních pestiidů v Arménii za účelem jejich environmentálně šetrného odstranění". Tříletý společný projekt (2009-2011) financovaný z prostředků NATO sloužil k založení a vybavení laboratoře v Jerevanu k analýze perzistentních organických polutantů, zmapování problematiky obsoletních pesticidů a PCB v Arménii a budování kapacit - přípravě analytických pracovníků laboratoře k dlouhodobé činnosti v rámci správného nakládání s odpady. Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí/Regionální centrum se jako stěžejní partner projektu v průběhu tří let intenzivně podílel na vzdělávání arménských odborníků v metodice i konkrétních praktických znalostech jak v Brně, tak v Arménii. Několik desítek vědeckých pracovníků se rovněž zúčastnilo tří posledních ročníků mezinárodní letní školy o perzistentních organických polutantech (2009-2011). Výstupem projektu je národní inventura kontaminovaných míst obsoletními pesticidy, nastavení monitorovací sítě pro POPs a zmapování výskytu a množství PCB v Arménii za využití nově vybudované a vybavené analytické laboratoře se školenými odborníky. V rámci projektu byly díky velkému penzu získaných znalostí a zkušeností rovněž vypracovány dvě disertační práce.

Úspěšná dlouhodobá spolupráce Regionálního centra s Arménií


Zpět