CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Úspěšná spolupráce s Arménií pokračuje

V rámci realizace NATO projektu se v Arménii 24. května 2012 uskutečnil seminář k ověření provozu laboratoře zaměřené na stanovení perzistentních organických látek (POPs). Součástí bylo vyhodnocení výsledků získaných analýzou několika stovek vzorků půd a sedimentů v rámci národní inventury POPs a využití českých zkušeností při přípravě aktualizace Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy v Arménii.

Laboratoř úspěšně zahájila svou činnost, k čemuž přispěla řada tréninkových pobytů arménských expertů v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí během posledních tří let.

Součastí pobytu prof. Holoubka, ředitele Centra, byla kromě přednášek také kontrola vybraných energetických provozů v Jerevanu a okolí k ověření postupu inventarizace obsahu polychlorovaných bifenylů v transformátorech těchto závodů.

Arménie ve spolupráci s Centrem nyní připravuje knižní publikaci shrnující výsledky a závěrečnou zprávu projektu pro NATO.

Fotogalerie

Úspěšná spolupráce s Arménií pokračuje

Zpět