CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Úspěšné zakončení projektu NATO s Arménií

Dne 7. listopadu 2012 se v arménském Jerevanu uskutečnilo závěrečné jednání projektu „Inventura, monitoring a analýza obsoletních pesticidů v Arménii za účelem jejich environmentálně šetrného odstranění“ financovaného z prostředků NATO.


Semináře se zúčastnili Aram Harutyunyan, arménský ministr životního prostředí, Petr Mikyska, velvyslanec České republiky v Arménii, Philippe Fougerolle, ředitel programu NATO „Věda pro mír“ a prof. Ivan Holoubek, ředitel Centra pro výzkum toxických látek v prostředí jako stěžejního institucionálního partnera projektu, a také odborníci a zástupci složkových ministerstev v Arménii.

Hlavním cílem tříletého společného projektu financovaného z prostředků NATO bylo založení laboratoře v Jerevanu a její vybavení k analýze perzistentních organických polutantů. V rámci projektu byla zmapována problematika obsoletních pesticidů a PCB v Arménii a s pomocí Centra byli systematicky připravováni pracovníci analytické laboratoře k dlouhodobé činnosti v rámci analýz POPs a správného nakládání s odpady.

Prof. Ivan Holoubek ve svém vystoupení ocenil výstupy projektu – funkční a moderní analytickou laboratoř s kvalifikovanými odborníky a širokou podporu v Arménii pro environmentálně šetrné odstraňování perzistentních organických látek. Řekl rovněž, že „Arménie má i nadále eminentní zájem pokračovat v úspěšné spolupráci s naším Centrem při implementaci Stockholmské úmluvy a odstraňování závažné kontaminace životního prostředí.“ Anahit Alexandryan závěrem nastínila další aktivity v rámci Programu Věda pro mír v Arménii.

Zpět