CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Úspěšný 8.ročník Letní školy environmentální chemie a ekotoxikologie

The 8th Summer School of Environmental Chemistry and Ecotoxicology 2012 The 8th Summer School of Environmental Chemistry and Ecotoxicology 2012 The 8th Summer School of Environmental Chemistry and Ecotoxicology 2012

V prostorách Centra pro výzkum toxických látek v prostředí ve dnech 25.-30. června 2012 úspěšně proběhl již 8. ročník Letní školy environmentální chemie a ekotoxikologie. Letní školu pořádalo Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí ve spolupráci se Sekretariátem Stockholmské úmluvy, Ministerstvem životního prostředí a Regionálním Centrem Stockholmské úmluvy pro budování kapacit a přenos technologií v regionu střední a východní Evropy.

Letní škola již tradičně poskytuje výuku a praktický trénink v experimentálních metodách environmentální chemie a ekotoxiologie. Zvláštní pozornost letošního ročníku Letní školy byla věnována pasivnímu vzorkování perzistentních organických polutantů ve vodách. Stanovení stopových koncentrací polutantů ve vodním ekosystému je aktuálním úkolem, zejména pro skupinu nově zařazených perzistentních organických polutantů jako polybromované difenylethery anebo látky na bázi perfluoroktansulfonátu (PFOS).

Perzistentní organické polutanty jsou obtížně rozložitelné toxické látky, které se mohou akumulovat v tukových tkáních a prostřednictvím potravních řetězců vstupovat do organismu člověka. Dalším nebezpečím těchto látek je jejich velký potenciál k dálkovému transportu a následně kumulace v polárních oblastech.

50 účastníků z 23 zemí celého světa absolvovalo týdenní maraton přednášek a seminářů doplněný intenzivní praktickou výukou v laboratořích a na počítačích. Součástí programu byla exkurze na observatoř Košetice, kde byli účastníci podrobně seznámeni s programem realizovaným ČHMÚ, a také s programem dlouhodobě zajišťovaným Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí (účast v programu EMEP). Nedílným doplňkem celého programu Letní školy byly společenské akce (prohlídka Brna, společenský večer).

Letní školu organizoval tým vědců z RECETOX (Ivan Holoubek, Luděk Bláha, Jana Klánová, Branislav Vrana, Foppe Smedes, Tanya Rusina, Jakub Hofman, Klára Hilscherová, Ondřej Mikeš a Onřej Sáňka) a zvláštní přednášky přednesli zvaní experti:

  • Katarina Magulová ze sekretariátu Stockholmské úmluvy
  • Ian Allan, Norwegian Institute for Water Research (NIVA), Norsko
  • Nicolas Mazzella, National Research Institute of Science and Technology for Environment and Agriculture (IRSTEA), Francie
  • Martin Scheringer (Swiss Federal Institutes of Technology, ETH, Zurich), Švýcarsko

Studenti se velmi aktivně účastnili celé Letní školy, teoretických přednášek i výuky v laboratoři. Kladně hodnotili celkový přínos letní školy, náplň přednášek, praktický výcvik i odbornou úroveň lektorů.

"The most valuable for me was lectures about passive sampling in the water and sediments and practical exercises, too" (Nadejda Orlova, Moldavsko)

Have the summer school met your expectations? Do you consider it helpful for your professional life? "Totally yes, I will introduce methods and practice to my laboratory work." (Antonchyk Victoryia, Bělorusko)

Těšíme se na viděnou na dalším, již 9. ročníku Letní školy environmentální chemie a ekotoxikologie v červnu 2013!

 


Fotogalerie Letní školy

Program Letní školy


Zpět