CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

V ES&T publikován článek shrnující globální potřeby na poli výzkumu toxických látek

Doc. Jana Klánová z Centra pro výzkum toxických látek v prostředí se jako vedoucí autorka podílela na sepsání strategického dokumentu, který byl vydán v časopise Environmental Science & Technology.
Tým autorů sestává z více než 30 odborníků z celého světa, kteří společně identifikovali problematická místa a potřeby globálního výzkumu toxických látek. Dokument shrnuje praktická doporučení týkající se controllingu zdrojů s přihlédnutím ke globálnímu měřítku transportu těchto látek, charakterizuje persistentní vlastnosti spolu s vývojem a používáním monitorovacích nástrojů. Dokument se dále zaměřuje na modelování procesů, globální monitorovací plán a nadstavbový systém GEOSS - Global Earth Observation System of Systems. Neméně důležitým tématem je budování kapacit v méně rozvinutých regionech, omezování negativních účinků toxických látek a zdůraznění urgentní potřeby aktivní komunikace mezi vědou a státním sektorem.

V ES&T publikován článek shrnující globální potřeby na poli výzkumu toxických látek

Zpět