CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Věda na veletrhu Gaudeamus 2012

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí na půl dne obsadilo vědecký stánek Masarykovy univerzity na letošním veletrhu Gaudeamus 2012.


Hned první den veletrhu Gaudeamus měli všichni zájemci o vysokoškolské studium chemických a biologických oborů možnost navštívit nás ve vědeckém stánku „Studium toxických látek, aneb Ukaž, co je v Tobě“. Stánek připomínající amfiteátr vytvořil skvělé podmínky pro připravený interaktivní kvíz, který organizátorky akce z Centra po celou dobu expozice moderovaly. Návštěvníci, kteří se mnohdy nevešli na připravená sedátka a mačkali se u vstupu do stánku, měli za úkol vyluštit interaktivní kvíz z oblasti studia toxických látek v životním prostředí a výzkumu jejich účinků na organismy včetně člověka.

Kvíz byl návštěvníkům promítán ve smyčce a témata měla za cíl přiblížit zaměření vědecko-výzkumných aktivit našeho Centra, které v rámci Přírodovědecké fakulty MU nabízí studium Ekotoxikologie (jako specializace oboru Obecná biologie), Chemie životního prostředí (jako specializace oboru Chemie) a Matematické biologie. Ve stánku byly umístěny binokulární mikroskopy na pozorování modelových ekotoxikologických organismů a promítala se krátká videa přímo z laboratoře, fotografie z terénních výzkumů a spousta dalších zajímavostí ze světa vědy, se kterými se středoškolský student obyčejně nesetká.

„Středoškolským studentům byl na veletrhu Gaudeamus nově představen projekt Otevřená věda III, který zprostředkovává nadaným vědychtivým středoškolským i vysokoškolským studentům stáže ve vědeckých institucích, umožňuje exkurze po laboratořích, vzdělává středoškolské pedagogy a popularizuje tím přírodovědné a technické obory“, uvedla Veronika Mlčáková, která se v Centru RECETOX zabývá popularizací vědy.

Zpět