CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Vědci z Centra na 32.mezinárodním sympoziu Dioxin 2012

Austrálie poprvé hostí významnou mezinárodní konferenci Dioxinové symposium 2012, jejíž 32.ročník se koná od 26-31.srpna 2012 v Cairns ve státě Queensland. Konference se účastní 800-1000 delegátů ze 40 zemí a RECETOX vysílá na tuto konferenci 3 profesory, 2 juniorní vědce a 2 studenty Ph.D., Konference je nejvýznamnějším mezinárodním setkáním v oblasti výzkumu perzistentních organických polutantů - od analytické chemie po chemii životního prostředí, molekulární biologii, dopady na zdraví, hodnocení rizik a monitoring.
Zástupci RECETOX přednesou 4 prezentace, vystoupí v posterových sekcích a budou spolu řídit sekci Způsoby pasivního vzorkování a jeho aplikace (Passive Sampling Approaches and Applications) a Monitoring životního prostředí (Environmental Monitoring).

Další informace budou doplněny.

Cairns Convention Centre

Vědci z Centra na 32.mezinárodním sympoziu Dioxin 2012

Zpět