CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Veřejnost navštívila nové laboratoře centra

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) se ve dnech 19. a 22. ledna 2013 zúčastnilo dnů otevřených dveří Přírodovědecké fakulty MU pro studenty středních škol a veřejnost.


Naše centrum se i v letošním roce zúčastnilo Dnů otevřených dveří Přírodovědecké fakulty v Univerzitním kampusu Bohunice. Brány kampusu se otevřely všem zájemcům o vysokoškolské studium, kteří si poslechli úvodní informativní přednášky o přijímacím řízení na jednotlivé obory a o možnostech studia i budoucím uplatnění absolventů chemických a biologických oborů.

Doc. Jakub Hofman, zástupce centra RECETOX pro výuku, ve svém příspěvku seznámil se studijními možnostmi v centru RECETOX, které garantuje výuku ve třech směrech, a to Ekotoxikologie (specializace v rámci oboru Speciální biologie), Chemie životního prostředí (zaměření v rámci oboru Chemie) a Matematické biologie. Zástupce centra dále hovořil o rozšířené nabídce prakticky orientovaných a inovovaných předmětů, které centrum vytvořilo díky projektu Operačního programu Vzdělanost pro konkurenceschopnost RECETOX EDUCATION. Tyto předměty byly do výuky zařazeny již v minulém roce a výrazně zvyšují uplatnitelnost našich absolventů na trhu práce.

Zájemci o studium na Přírodovědecké fakultě se informovali o výukových a vědeckých činnostech centra u našeho stánku v hlavním koridoru kampusu, kde byly prezentovány hlavní vědecké programy a studijní možnosti pro studenty biologických i chemických oborů. U stánku byli kmenoví studenti centra a mladí vědečtí pracovníci, se kterými mohli zejména středoškolští studenti diskutovat o obtížnosti studia na Přírodovědecké fakultě a také výhodách a možnostech, které naše centrum studentům nabízí.

Hlavním bodem programu byly exkurze do našich nových laboratoří v pavilonu A29. Návštěvníci si prohlédli zbrusu nové přístrojové vybavení v chemických i ekotoxikologických laboratořích, a mohli si tak lépe představit šíři spektra vědeckých aktivit a také možností pro studenty, kteří se již v nižších ročnících mohou podílet na vědecko-výzkumných projektech centra.

 

 

Zpět