CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Vítězství naší absolventky v soutěži studentských prací

Absolventka magisterského studia v našem centru Mgr. Eliška Čechová vyhrála jubilejní desátý ročník soutěže bakalářských a diplomových prací zaměřených na životní prostředí a ekologii, vyhlašované školským zařízením Lipka za spolupráce Ekologického institutu Veronica.


Vítězná diplomová práce Mgr. Elišky Čechové vznikla pod vedením doc. Zdeňka Šimka a zabývá se optimalizací a vývojem analytické LC-MS-MS metody pro stanovení estrogenů v různých typech vod, především pak v odpadních vodách. Mgr. Čechová v současné době pokračuje ve studiu problematiky analytického stanovování toxických chemických látek v rámci svého doktorského studia oboru Chemie životního prostředí v centru RECETOX.

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo ve čtvrtek 15. listopadu 2012 na Krajském úřadě Jihomoravského kraje. "Soutěž každoročně podporuje spolupráci vysokých škol s Jihomoravským krajem a podněcuje zájem odborné i laické veřejnosti o aktuální otázky ekologie a životního prostředí," vysvětluje Anna Hubáčková, vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který soutěž zaštiťuje.

Soutěže se účastnilo celkem 33 prací z přírodovědných, humanitních i technických oborů, z toho 12 bakalářských a 21 diplomových. Práce posuzovala odborná komise složená z více než dvaceti akademických pracovníků, představitelů nevládních organizací, zaměstnanců odboru životního prostředí JMK a odborníků z praxe i z neziskového sektoru.

Zpět