CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Výhra soutěže Brno PhD talent 2011

Doktorandská studentka Centra Mgr. Petra Kubincová vyhrála soutěž Brno PhD talent 2011 v kategorii „Zemědělské a environmentální vědy“ a získala tak finanční podporu od statutárního města Brna pro tvůrčí vědeckou činnost na tři roky. O toto doplňkové stipendium v letošním roce soutěžilo přes sto uchazečů ze čtyř brněnských univerzit, z nichž pouze 20 studentů v rámci čtyř kategorií obhájilo svůj projekt.

Projekt doktorandky Centra „Samčí reprodukční systém a environmentální znečištění“ zahrnuje inovativní pohled na kultivaci savčích buněk reprodukčního systému a zavádění nových modelů a metod testování mechanismů účinku environmentálních polutantů v laboratořích Centra pro výzkum toxických látek v prostředí. Projekt tvoří součást nového přístupu ke studiu in vitro toxicity, kterým se zabývá tým Dr. Sovadinové.

Výhra soutěže Brno PhD talent 2011 Výhra soutěže Brno PhD talent 2011

 

Zpět