CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Výroční zasedání Rozšířeného kolegia Centra a Rady projektu CETOCOEN

Dne 24. ledna 2013 se setkali členové a hosté Rozšířeného kolegia našeho Centra s Radou projektu CETOCOEN na společném výročním zasedání v prostorách brněnského Parkhotelu.


Pozvání přijali zástupci vedení Masarykovy univerzity, Přírodovědecké fakulty, náměstek hejtmana spolu s vedoucí Odboru životního prostředí Jihomoravského kraje, vedoucí Kanceláře strategie města Brna, ředitelé průmyslových společností SITA CZ, Českomoravský cement a Bochemie, kteří u kulatého stolu jednali s ředitelem Centra, vedením projektu CETOCOEN, vedoucími jednotlivých výzkumných programů Centra a ředitelkou Národního a Regionálního centra pro POPs.

Prvním bodem zasedání bylo představení aktuálního stavu projektu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace CETOCOEN, který má před sebou poslední rok realizace před přechodem do fáze udržitelnosti. Milníky i indikátory projektu CETOCOEN se daří úspěšně plnit, výstavba nového pavilonu Centra byla zdárně ukončena, laboratoře jsou vybaveny nejmodernějším přístrojovým vybavením a došlo také k výraznému navýšení počtu odborníků, z nichž celou třetinu tvoří vědci ze zahraničí. Účastníci zasedání poté diskutovali o postavení Centra v rámci Masarykovy univerzity i regionu a jednali o strategii Centra v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Zasedání bylo završeno prezentací vědecko-výzkumného a rozvojového plánu Centra na nastávající rok 2013.

 

Zpět